پست ماسونری – مدیا

 

به طور پیش فرض Media Masonry

Item style: Default[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

حالت  مرزی

Item style: Bordered with scale

حالت ماسونری blur

Item style: Solid blur out

حالت نور مدیا ماسونری

Item style: Scale with rotation light

حالت اسلاید ماسونری

Item style: Slide with title and cation

حالت ماسونری scale

Item style: Scale with content block

حالت ماسونری Scale

Item style: Simple overlay

حالت ماسونری اسلاید

Item style: Slide top

حالت مدیا blur

Item style: Simple blur with scale

حالت آیکون جعبه ای

Item style: Fade In with icon

حالت مدیا دورخطی

Item style: Bordered scale with title

حالت مدیا جعبه ای

Item style: Scale with rotation

حالت جعبه ای اسلاید

Item style: Slide out caption

نوار رسانه افقی

Item style: Horizontal flip with fade

رسانه گرید بلور

Item style: Blur with content block

اسلاید شبکه رسانه

Item style: Slide In title