نسبت پی بر ای چیست ؟ با مفهوم P/E آشنا شویم

  نسبت میان قیمت و درآمد هر سهم شرکت را نسبت قیمت به درآمد (یا نسبت P/E) می‌نامند. اگر نسب P/E یک شرکت بیشتر از شرکت دیگر باشد، نشان‌دهنده این است که بازار نسبت به درآمد سهام شرکت در آینده خوش‌بین است. P/E یا نسبت قیمت به سود یکی از افزارهای قدیمی و عموما” پر …

نسبت پی بر ای چیست ؟ با مفهوم P/E آشنا شویم ادامه »