محصولات سال ۱۳۹۸

سمنیار کارآرفرینی دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر مهدی صفایی و دکتر سیدسجادموسوی

 

سمینار بازاریابی تلفنی

 

سمینار الفبای موفقیت

 

سمینار برندینگ در سالن های زیبایی

 

سمینار سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی