حساب کاربری

این گزینه منو شرطی را به شرط ورود به سیستم کاربر فراهم می کند. به عنوان مثال: اگر کاربر وارد سیستم شده باشد، منوی ورود یا ثبت نام را در منوی ناوبری و بالعکس نمایش نمی دهد.

حساب خود را مدیریت کنید و سفارشات خود را ببینید